Als Onderwijsgroep Amersfoort hebben we veel kennis en expertise ‘in huis’ om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften binnen het reguliere onderwijs een kans te bieden op een succesvolle schoolloopbaan. Dat doen wij door de kennis op onze scholen voor voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs met elkaar te verbinden.

We zien het als onze taak om iedere leerling adequate ondersteuning te bieden.
Dat doen wij door:
- het bieden van tijdige hulp en preventieve ondersteuning 
- in een zo licht mogelijke vorm;
- zo dicht mogelijk bij huis;
- op de meeste effectieve wijze;
- de meest geschikte persoon of instelling.

Samenwerkingsverband

Onderwijsgroep Amersfoort is lid van het samenwerkingsverband V(S)O Eemland.  De Onderwijsgroep Amersfoort is lid van dit samenwerkingsverband in het kader van de wet op Passend Onderwijs. De ideeën die het samenwerkingsverband heeft over de invulling van Passend Onderwijs zijn op hoofdlijnen vrijwel identiek: onderwijs zo dicht mogelijk bij huis, en zo veel mogelijk leerlingen naar reguliere scholen.